DA: BT Lào Cai

- Dự án bao gồm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật

+ Giai đoạn 2:  Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại  

 Mô tả về tính chất công việc

- Dự án bao gồm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật

+ Giai đoạn 2:  Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại  

 

Đăng ký nhận tin

Nhập email để nhận được các thông tin khuyến mãi từ chúng tôi