Hạ tầng kỹ thuật - Nhà thi đấu TDTT thành phố Đà Nẵng

- Cấp và loại công trình: Công trình Văn hóa, cấp II

- Phạm vi công việc: phần Đường giao thông + hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:

Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Đà Nẵng

Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mô tả về tính chất công việc

- Cấp và loại công trình: Công trình Văn hóa, cấp II

- Phạm vi công việc: phần Đường giao thông + hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.

 

Đăng ký nhận tin

Nhập email để nhận được các thông tin khuyến mãi từ chúng tôi